onsdag 22 september 2010

Gaza

Det kommer kontinuerligt mer eller mindre utförliga rapporteringar från fredsförhandlingarna mellan Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Palestinas president Mahmoud Abbas, och det återstår att se vad utkomsten av dessa blir. Kommer levnadsvillkoren att förändras för människorna i detta område av Mellanöstern där så många för en odräglig tillvaro och lider? Än så länge vet vi bara att den svåra, dagliga tillvaron för väldigt många människor har fortsatt ännu en dag. Vill man skapa sig en bild av hur Israel-Palestinakonflikten egentligen ser ut har vi på biblioteket flera fina böcker som tar upp detta på ett bra sätt. När det gäller Palestina och Gaza (som kallats ”världens största utomhusfängelse”) och levnadsvillkoren för befolkningen där finns det flera böcker där författaren med ett inifrånperspektiv förmedlar en bild av hur dessa ser ut. Här kan jag nämna En fattig familjs hem tar bara fem minuter att riva av Pernilla Ahlsén, Gaza : en kärlekshistoria av Catrin Ormestad och Talals hus av Terese Cristiansson. Gemensamt för dessa böcker är att de är skrivna av svenska journalister som under längre perioder bor i konfliktområdet Israel-Palestina och som reser runt för att träffa så kallade vanliga människor i konfliktens skugga. Böckerna skiljer sig stilmässigt inte särskilt mycket åt, och kan mycket väl placeras i genren reportagebok. Man behöver dock inte hänga upp sig på vilken genre böckerna tillhör eller hur vi på biblioteket klassificerar dem eftersom innehållet i sig är så intressant att man gärna sträckläser. Ahlsén skildrar konfliktens båda sidor då hon lever med och intervjuar såväl israeler som palestinier. Ormestad har sin bostad i Tel Aviv men fokuserar på att förmedla en bild av vardagens Gaza. Cristiansson har snävat in det ytterligare då hon i sin bok beskriver sina möten med framför allt kvinnor i Gaza efter det senaste israeliska krigsutbrottet mot området i december 2008. Tidigare i år kom även de norska läkarna Mads Gilbert och Erik Fosse ut med sin bok Ögonen i Gaza i vilken de beskriver sitt arbete på ett sjukhus i Gaza under det senaste kriget. Böcker av den här typen blir ofta omdiskuterade då det ju handlar om några personers tolkningar, vilket man kan vara medveten om, men det bör ju inte hindra oss från att läsa och reflektera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar