fredag 30 april 2010

Valborg

Vi har en helg framför oss som inbjuder till lite extra firande. Valborgsmässoafton och första maj är traditionella helger med anor som, särskilt vad gäller valborgsmäss, går långt tillbaka. Idag är det kanske inte lika självklart som det har varit hur man firar denna helg, om man överhuvudtaget uppmärksammar den? För mig är valborgsmässoafton för alltid förknippad med Madickens skointermezzo vid majelden i Astrid Lindgrens barnbok Madicken och Junibackens Pims. Jag har betydligt svårare att finna referenser till valborgsfirande i vuxenlitteraturen, men när det gäller första majfirande finns på biblioteket en pärla från 1980 som heter Första maj 1890-1980 av Sven Bodin. I boken görs en resumé över de svenska första majdemonstrationerna från den allra första i Stockholm 1890 och fram till 1980. Det är framför allt det rika bildmaterialet som enligt mig ger tyngd åt boken och ger läsaren möjlighet att uppleva tidsandan och de olika politiska budskapen. Fotografierna förmedlar en känsla av målmedvetenhet och gemenskap. Budskapen på demonstrationsplakaten, affischerna och teckningarna förmedlar på ett tydligt sätt hur det politiska världsläget såg ut för tillfället och vilka frågor som varit viktiga för arbetarrörelsen genom åren.


Våra högtider - traditionerna, maten och festerna vi minns är en ganska stel och fantasilös titel på en annars fin bok där olika författare och skribenter, bland andra Alexandra Pascalidou, Ernst Brunner och Theodor Kallifatides delar med sig av sina personliga minnen förknippade med en viss högtid. Även valborg och första maj har här sin givna plats. Min uppfattning är att den här typen av böcker har en tendens att ge ett lite väl mossigt intryck, men här har vi ett exemplar som har ett mer personligt tilltal och där även layouten (åtminstone invändigt) känns trevlig. Problem med att bestämma meny till helgfirandet? Får jag förslå nässelsoppa till valborg, receptet hittar du i denna bok!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar