tisdag 1 oktober 2013

Kultursamtal - Livet som en godisskål


Till höstens första kultursamtal på biblioteket har vi bjudit in Per Svensson, senior columnist på Sydsvenskan och Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie i Halland. 

Per Svensson skrev i majnumret av Axess en artikel med rubriken Livet som en godisskål, där han menar att godisskålen är en bra metafor för samhällsutvecklingen: 

”Genom hela kulturhistorien har människan slitits mellan begäret efter omedelbar behovstillfredsställelse, sockerkicken om man så vill, och tvånget att för sitt eget och samhällets bästa istället välja det långsiktigt nyttiga alternativet.” 

Han står utanför Boston Public Librarys fasad och läser inskriptionen: ”Built by the people and dedicated to the advancement of learning.” Och ställer frågan hur många svenska folkbibliotek som idag skulle våga beskriva sig själva som instrument för ”främjande av lärande”?

Maria Ehrenberg har nyligen genomfört en studie av svenska bibliotekariers läsvanor. Själv en hängiven läsare efterlyser hon en diskussion om vad vi läser och varför. 

Onsdag 2 oktober kl. 19.15 börjar ett spännande samtal om konsekvenserna när skolan, universitet, press och bibliotek tycks abdikera från sina uppdrag. 
Plats: Kristianstad stadsbibliotek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar