torsdag 23 maj 2013

2.3 km


2.3 km. Så långt är det mellan leda och lycka. Eller så kort. Det är i alla fall avståndet mellan Den lägsta punkten i Kristianstad och Lyckans höjd i samma stad. Finns det inte något lätt ekivokt över dessa ortsbenämningar? Hur som helst är det bra att vi äntligen fått ett exakt mått på detta avstånd.

Om det är långt eller kort kan ju diskuteras. Eller om man överhuvudtaget ska mäta avstånd mellan dessa tillstånd i km. Kanske mäts de bäst i tid. 28 minuter upplyser min mobil att det tar att gå denna sträcka. Även detta naturligtvis en högst godtycklig uppgift. I vilket fall en tröst för den som hamnat i ett själsligt bottenläge. Från den lägsta punkten finns det bara en väg – upp.

För den mer prosaiskt orienterade: Den lägsta punkten är Sveriges lägst uppmätta landmärke, beläget bakom Statoilmacken vid utfarten till E22:an. Mäter 2.41 meter under havsnivån. Lycka i ortsnamn är en gammal beteckning på inhägnad äng.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar