onsdag 3 oktober 2012

MTM

Biblioteket ska ju vara tillgängligt för alla, även blinda och folk med andra lässvårigheter. Har du svårt att läsa har du rätt till hjälpmedel, till exempel talböckerDem kan du få via Tal och punktskriftsbiblioteket , som byter namn till MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, 1 januari 2013.

Biblioteket har Läs och Skriv, Bibliotek för Alla samt vissa tidskrifter inlästa i daisy-format. Fråga talbokspersonalen om du vill veta mera!

Vill du läsa Specialpedagogisk Tidskrift så finns den på Kristianstad Högskola, eller också kan du be oss på biblioteket om en artikelkopia till självkostnadspris.
  Europeiska Dyslexiveckan 1-7 oktober
Litteraturutredningen
Budgetpropositionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar