torsdag 5 juli 2012

Livets essens - vatten

Nina Burtons senaste bok, ”Flodernas bok – ett äventyr genom livet, tiden och tre europeiska flöden”, slår man gärna följe med några sommardagar. Här finner man essäkonst när den är som bäst, en balanserad avvägning mellan kunniga utläggningar och det anekdotiska, mellan historiens svindlande tidsperspektiv och det kortare livsperspektivet, mellan det allmängiltiga och det personliga. 
Burton färdas längs tre av Europas stora vattenådror, Rhône, Rhen och Themsen: "Där de meandrar sig över kontinenter liknar de frågor. Att sällskapa med dem är att se förändringar och sammanhang. Vid dem hittar man nästan allt, för i dem flyter livets essens." Och boken handlar verkligen om nästan allt. 


Vid Themsens stränder tycker hon sig skymta vattenråttan och paddan ur Det susar i Säven. Lite längre ner en utvikning om Shakespeare och hans tid. Hon följer Rhône från glaciärernas smältvatten uppe i Alperna till utflödet i Camargues delta. Historien om Europas floder sträcker sig från ett geologiskt perspektiv till nutid, det handlar om kulturhistoria, industrihistoria, människornas historia och inte minst litteraturhistoria. Allt flätas samman i denna vindlande, infallsrika bok.
Nina Burton kommer till Kristianstad bokfestival den 6 – 8 sept.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar