fredag 23 december 2011

Berättandets tråd


Dagens gästbloggare: Annice Hansson, bibliotekarie på Färlövs bibliotek

Vi på biblioteksfilialerna och på bibliotekets uppsökande avdelning, har sedan början av hösten ett berättarprojekt på gång. Vår målsättning har varit och är att förmedla något av den muntliga berättarskatt som finns runt om i bygderna, uppmuntra fantasin hos den uppväxande generationen, skapa kontakter över generationsgränserna och berika det egna inre bildspråket.

Idag överöses vi ständigt av färdiga bilder, den egna fantasin får allt svårare att få näring. I ett muntligt berättande skapar man sina egna bilder, och genom att berätta egna historier gynnas självförtroendet, och minnesförmågan byggs upp. Berättandet fungerar över generationsgränserna, gamla kan berätta för unga, unga för gamla. För barnen kan berättandet underlätta framtida inlärning, inte minst för de som har svårighet att lära sig läsa. För de äldre, friskas minnena upp, och känslan vi får av att det vi förmedlar är något som intresserar andra kan göra livet mera meningsfullt. Och hur många berättelser håller på att försvinna med den äldre generationen, hur många livserfarenheter? Varje människa är sin egen berättelse.
Varje ort, varje hus, varje skog, för att inte tala om alla gamla slott och herrgårdar. Folk har slitit och farit illa, men de har också dansat och älskat.

Under hösten har vi koncentrerat oss på förskolorna och allmänheten. Vi har haft berättarföreställningar, gjort berättarrazzior och berättarvandringar.
Till våren planerar vi besök och berättarstunder på olika äldreboenden, om möjligt också med någon professionell berättare.

Det muntliga berättandet lever, berättelsen påverkas av den som berättar. Din berättelse blir aldrig densamma som min. Varje historia blir unik. Världen är full av berättelser, det gäller bara att fånga dem. I vårt projekt vill vi fånga upp några av dem.

God Jul & Gott nytt år!Läs mer om projektet på bloggen Berättandets tråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar