fredag 17 juni 2011

Jakten på lycka

Jag har precis börjat läsa en bok som heter Jakten på lycka i överflödssamhället skriven av Thomas Hylland Eriksen (norsk socialantropolog). Jag gillar Hylland Eriksen och jag gillar bokens ämne (som titeln beskriver väldigt väl) så det hela verkar lovande. Ser mycket fram emot att få ta del av författarens huvudtes! Det har under de senaste åren utkommit många böcker som berör ämnena lycka, meningen med livet, konsumtions- och överflödssamhället och vår inställning till det. Kvaliteten på dessa böcker är naturligtvis skiftande där några mest stannar vid tips på hur man "fångar lyckan" medan andra tar ett fast grepp om en mänsklig företeelse och försöker undersöka den. En bok som väldigt många har läst är David Eberhards I trygghetsnarkomanernas land där Eberhard vill visa på hur svenskarna blivit trygghetsberoende och därmed handlingsförlamade i vardagen. På många sätt berör hans tankegångar svenskens jakt på lycka och mening med livet. Men boken i sig tycker jag har en väl raljerande ton och jag gillar inte Eberhards utifrånperspektiv. Nyligen utkom boken Vem är Svensson? av Colette van Luik. Underhållande läsning och bra skriven om Luiks försök att med hjälp av tabellmetrar med statistik, samtal med etnologer och andra experter samt djupintervjuer med fyra genomsnittsfamiljer i olika delar av Sverige komma fram till vem den schablonfigur vi i vardagligt tal ofta benämner ”Svensson” är. Vilka vanor och värderingar står Svensson i allmänhet för? Vad gör Svensson lycklig, vad strävar man efter? Så här beskriver de boken på förlaget: En bok att kanske känna igen sig i, eller inte känna igen sig i. Eller känna igen sig fast man inte vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar