måndag 28 februari 2011

Yarden - en berättelse

Jag blir helt tagen av Kristian Lundbergs bok Yarden - En berättelse. Det är en självbiografisk bok om hur Kristian genom ett uthyrningsföretag blir timanställd på Yarden i Malmö hamn, där han flyttar och tvättar bilar. På Yarden arbetar man utomhus hela tiden och Lundberg beskiver det som ständig kyla och blåst. Efter att ha varit en ansedd författare gör ha en omvänd klasresa och återvänder till hamnen där han började arbeta för tjugo år sedan – cirkeln är sluten. På Yarden befinner han sig på samhällens botten; hårt kroppsarbete under omänskliga förhållanden. Det är ett jobb som man tvingas ta i ren desperation efter pengar och överlevnad: ”Yarden. Gården. Det är inte första gången jag är på den här typen av arbetsplatser. Jag är inte ens ett namn; bara ett nummer som har kvitterat ut arbetskläder. (…) Vi lastar bilar som ska transporteras vidare till Baltikum. Vi kör dem från ett block och bort till staketet. Det är ett arbete för idioter. Vi ställer bilarna i dubbla rader och kör sedan in dem till kajkanten där CMP – Copenhagen Malmö Port – tar över och kör in dem i lastfartygen. Vi behöver tiden; tid är pengar. Vi gör arbetet i ultrarapid. Enformigheten skapar en speciell sorts inre frihet. Kroppen utför sina rörelser; tanken är fri. Den löper ut längs med staketet; följer havslinjen och försvinner bort i det stora grå som omger oss”. Det som gör arbetet någorlunda uthärdligt uppfattar jag var solidariteten mellan arbetarna, gemenskapen som arbetet på Yarden skapar, men där finns också ett falskspel och en risk att när som helst förlora jobbet. Man är helt enkelt inte mycket värd.
Många tillbakablickar görs till uppväxten och vännerna kring Värnhemstorget och den schizofrena mamman och den frånvarande pappan, som har lämnat familjen och kommit upp sig i samhället och inte längre vill kännas vid sina barn. Det handlar om identitet: ”Det blir så ibland; plötsligt befinner du dig i sammanhang som är orimliga och efter ett tag har du vant dig vid det omöjliga, vid det hopplösa. Du är människa och försöker överleva. Du använder alfabetet. Du längtar bort eller hem. Det spelar egentligen ingen roll. Du krossas av dig själv, av dina val och tillkortakommanden. Du är på väg och vet att du ingenstans skall.”
Jag tycker Yarden är en otrolig viktig bok om arbetet och klassamhället. Det är en mörk berättelse som ändå på något sätt är hoppfull. Lundberg visar på människans otroliga förmåga att överleva, en inre styrka och strävandet efter att vara någon och att betyda något. 2010 tog Kristian Lundberg emot Ivar Lo Johanssons personliga pris för sin bok Yarden - En berättelse, och han är väl värd det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar