onsdag 6 oktober 2010

Europeisk dyslexi

Dyslexi , särskilda läs- och skrivsvårigheter, uppmärksammas en del just nu eftersom det är Europeiska dyslexiveckan fram till den 9 oktober.

Fackböcker:
Ulla Föhrer: Dyslexi - förbannelse eller möjlighet?
Ingvar Lundberg: Läsningens psykologi och praktik

Mina bästa sidor är ordblinda

Romaner:
Torbjörn Lundgren: Det skrivna ordets tystnad
Bernhard Schlink: Högläsaren (finns även som film)
Barbara Winkelmann: Ske min vilja

Riktlinjer för bibliotekshjälp till dyslektiker (svårläst pdf-fil)
Dyslexiböcker på Åhus bibliotek
FLMS

Dyslektiker och andra med lässvårigheter kan låna talböcker och Daisyspelare eller själv ladda ner via TPB.

Vi andra får nöja oss med ljudböcker, som finns både i mp3-format och på cd.
Vi har också en mediejukebox på Stadsbiblioteket där du kan ladda ner ljudböcker till ditt usb. På mediejukeboxen finns även film, spel och språkkurser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar