fredag 4 juni 2010

Poesi på bokfestivalen

I år har bokfestivalen fått möjligheten att skapa en internationell scen för poesi tack vare kulturrådet. Vi har lyckats att få hit fem mycket intressanta poeter och vi hoppas givitvis på att många ska bli nyfikna och komma och lyssna på högklassig poesi under bokfestivalsdagarna. Maura Dooley från England är en mycket populär poet i sitt eget hemland, men ganska okänd i Sverige. Hon kommer nu att översättas till svenska av Lunda förlaget Celanders och angående hennes diktsamling Att kyssa en kvarleva säger översättaren Roy Isaksson ”Maura Dooley skriver med en målares blick, den materiella världen är sedd med intensiv vällust, full av färg och smak. Denna djupa omsorg om livets sensuella ögonblick är drivkraften bakom många av hennes dikter, en del av hennes irländska arv.”Den välrenomerade norska poeten Tone Hødnebø, som är handledare vid litterär gestaltning på Göteborgs universitet. Hon har fått Tanum bokhandels kvinnestipend (1995)Den norske lyrikklubbens pris (1997)Sultprisen (2003)Doblougprisen (2005). Tyvärr är hon inte ännu översatt till svenska. Hennes poesi präglas av en civilisationskritik. Hon arbetar intensivt och länge med att färdigställa sina dikter och har väldigt höga ambitioner. Dikterna har en blandning av personliga, politiska och filosofiska reflektioner. Hon använder sig ofta av begrepp och ting som vi vanligtvis inte förknippar med poesi.

En av Sloveniens mest uppskattade poeter är Lucija Stupica. Hon debuterade 2000 och har framträtt som en av Sloveniens främsta och mest intressanta unga poeter. Hennes senaste Ön, staden och de andra nominerades till 2008-års bästa diktsamling i Slovenien. På svenska har en urvalsvolym getts ut under namnet När avtrycken vaknar. Det är en utblickande poesi med språklig känslighet och stor poetisk spännvidd. Vemodiga dikter som behandlar såväl kärlek som främlingskap och letande efter en konstant plats, ett letande som dock finner sig vara mer existentiellt än kroppsligt. Ett knivskarpt vemod.
Adnan Al- Sayegh hör till en generation poeter som kommit fram i Irak under 80-talet och som uttrycker sitt missnöje över att behöva välja mellan att leva i hemlandets kaos eller ett liv i exil; de slits mellan kärlek till sitt land och hat mot förtryckarna. Adnan Al- Sayegh har blivit den viktigaste poeten i denna 80-talsgeneration.Samtidigt som han är virtuos i den arabiska traditionens anda, arbetande med rytmer, upprepningar och synonymer använder han ett modernt fritt formspråk. Adnan Al- Sayegh har skrivit tio diktsamlingar och översatts till ett flertal språk.
”Nagelskrift” är Adnan Al- Sayeghs första bok på svenska. Den består av ett urval från flera av hans diktsamlingar.Den finske poeten Philip Teir är även journalist och kritiker på Hufvudstadsbladet. Han var en av redaktörarna för essäboken Mandomsprovet (2006). Själv menar han att han har inspireras av amerikanska poeters berättande dikt, som ofta tar avstamp i vardagliga ting och situationer. Men han i sin egen dikt har han också inspiterats av poetklassiker som Ekelöf och Saarikoski.

Hans diktsamling Någonting ur hennes mun faller i min mun kom 2007.

Vi har även bjudit in Teater Fortuna från Malmö, en teatergrupp som läser dikter av våra mest kända poeter ackompanjerat av gitarr och dragklaver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar