torsdag 23 oktober 2014

Modiano - Dora Bruder


Den senast utgivna romanen på svenska av Patrick Modiano, Dora Bruder, hade kunnat vara en typisk Modianoroman om det inte vore för de dokumentära inslagen. Den korta historien bygger i stor utsträckning på Modianos research i arkiv, tidningslägg och även på hans sätt att använda staden Paris topografi som ett sorts fysiskt arkiv. 

En liten annons i en gammal tidning från 1941 fångar författarens uppmärksamhet. En ung flicka, Dora Bruder, 15 år efterlyses. Hennes klädsel beskrivs exakt. 

Nästan 50 år senare, 1989, söker han spåra flickan, vem hon var, vilka gator i Paris hon gått på, det katolska internatet som hon rymde ifrån. Sin vana trogen kartlägger Modiano minutiöst ett svunnet Paris, en ockuperad stad och följer så långt det är möjligt den unga judinnans sista år innan hon försvinner från uppsamlingslägret Drancy utanför Paris på en transport till Auschwitz. 

Den dokumentära prägeln gör den till en av Modianos allra mest gripande böcker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar