fredag 14 oktober 2011

Att få ihop

Jag var igår på en heldagskonferens som handlade om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF); om människor som har sådana och om hur man på ett bra sätt bemöter dessa personer. Sådana nedsättningar syftar bland annat på ADHD, autism och aspergers syndrom. En tanke som dröjde sig kvar hos mig efter konferensens slut var, att om jag och andra människor som inte har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kämpar med att få ihop livet med alla dess moment, krav och distraktioner som det moderna livet innebär, och dessutom tycker det är knepigt ibland - hur svårt är detta inte då för den som har någon form av NPF? Gunilla Gerland har skrivit flera böcker om framför allt autism och aspergers syndrom; du hittar dem såklart på biblioteket. Och på tal om att "få ihop livet" - vi gör det kanske inte direkt lätt för oss själva heller alltid. Råd inför helgen: koppla ned, koppla av, vila ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar