fredag 3 oktober 2014

Tre boktips till Alice Bah Kuhnke

Hej Alice!

Idag blev du statsråd i den nya svenska regeringen som Kultur- och demokratiminister. Grattis till ditt nya ärofyllda uppdrag. Med förhoppning och för höga förväntningar ser jag framemot att höra om dina visioner och framtida satsningar. Biblioteken är viktiga för bibehålla och förstärka demokratin och för att alla ska tillgång till kultur i alla olika former och innehåll. Jag hoppas att vi finns med i dina tankar.

För att inspirera dig till ditt nya uppdrag kommer här tre boktips:

E-böckerna är en viktig framtidsfråga för biblioteken. Med dem når biblioteken fler och nya läsare, vi blir mer tillgängliga för alla. Vi kan erbjuda läsare som behöver det möjligheten att förändra textstorleken eller lyssna på böckerna i mobilen istället. E-böckerna är dessutom en hållbar lösning då vi kan spara på våra skogar. På grund av en haltande e-boksmarknad, kostnadstunga avtal och maktkamper står vi och stampar medan utvecklingen rinner ur våra händer. Förra regeringen gjorde inget för att lösa det, nu tror vi på dig.


Klyftorna i samhället växer mellan människor, och har att göra med olika saker. En anledning är okunskap. Biblioteken är viktiga för det livslånga lärandet och det måste förstärkas om vi ska motverka avståndet mellan oss. Genom skönlitteratur, poesi, faktaböcker ger vi människor verktyg till att förstå och förklara den samtid vi lever i tillsammans. Med intressanta föreläsare eller bokcirklar skapar vi ytor för samtal och möten mellan olika människor och tankar. Vi hoppas att du vill arbeta för att förstärka och utöka biblioteket som mötesplats.

Rasismen finns i Sverige men ska inte finnas på våra bibliotek. Biblioteken är viktiga platser för integrationsfrågor och mötesplatser för olika kulturer. På biblioteken kommer flyktingar från Syrien för att låna språkkurser och lexikon för att med egen vilja så snabbt det går blir en del av det svenska samhället. De använder bibliotekets datorer för att hålla kontakten med familjen. Biblioteken måste fortsätta arbeta med detta, att vara en länk mellan världen och lokalsamhället. Förstärk biblioteket som ett bibliotek för alla.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar