torsdag 18 april 2013

Löftet

Löftet är Tinka Ullbros debut och första boken i en serie om Paola som arbetar som barnpsykolog för rättsväsendet i Göteborg. Efter trettio år i yrket har hon sett det mesta men när hon möter 5-årige Adrian blir det ett av de värsta fall hon har haft. Efter att ha sett sin mamma, Annika, bli nästan ihjälslagen har han slutat att tala helt och hållet. Paola tror att det handlar om skuldkänslor och det blir hennes uppgift att försöka ta reda på var de kommer ifrån.

Annika levde i många tillsammans med en man som misshandlade henne. En dag tog hon mod till sig och anmälde honom. När han släpptes ut ur fängelset redan efter tretton månader tog hon sina barn och gick under jorden. De hade varit gömda ett år när han hittade dem och efter misshandeln har han själv försvunnit. Både Annika och barnen har polisbeskydd under tiden polisen söker efter honom. Men även om han åter kommer att bli fängslad kommer han inte att sitta bakom lås och bom i all evighet. Annika vet att det kommer en dag då hon åter tvingas fly med sina barn.

Tinka Ullbro berättar på ett engagerat och trovärdigt sätt och det beror säkert på hennes erfarenhet av att jobba ideellt för en kvinnojour. Hennes berättelse är helt fiktiv men vissa av detaljerna i boken är tyvärr sanna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar