tisdag 13 september 2011

Marilyn Monroe

Det är väl få personer som det har skrivits så mycket om, spekulerats så mycket kring och som det finns så många bilder på och av som Marilyn Monroe. Alla vet vem hon var trots att det är nästan 50 år sedan hon dog. Alla har sin bild av henne och sin uppfattning om vem hon var. Min bild fördjupades när jag läsa Joyce Carol Oates roman Blonde där jag tyckte mig se människan bakom stjärnan på ett brutalt och nära sätt. Men Oates bok är en fiktiv berättelse, om än väldigt trovärdig och välskriven. Nu kommer boken med Marilyns egna ord på svenska med titeln
Fragment: dikter, dagboksanteckningar och brev. Boken innehåller hittills okända texter och textfragment skrivna av henne själv som minnesanteckningar, självbetraktelser, brev och dikter.
Andra böcker på biblioteket:
Barris, George, Marilyn 1995
Mailer, Norman, Marilyn 1973
Spoto, Donald, Marilyn Monroe 1993
Steinem, Gloria, Marilyn 1987
Filmer på biblioteket:
Bus stop
Hur man får en miljonär
(How to marry a millionaire)
I hetaste laget (Some like it hot)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar