fredag 3 december 2010

De digitala klyftorna växer

En betydande del av befolkningen nyttjar inte nätets möjligheter. Internet har blivit en klassfråga. Den digitala klyftan växer mer och mer och blir mer tydlig ju mer Internet sprids. Internet har blivit en självklar del av samhället, men inte för alla. Flera grupper ställs utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar in på Internet. För att söka ett jobb så måste man ha en e-post och ha grundläggande internet kunskaper. Alla bankärenden måste ske på internet annars tar banken en extra avgift om du vill betala räkningarna hos dem. Den digitala klyftan är likväl en demokratisk fråga som en samhällsekonomisk fråga. Jag tror det beror på att vi har fastnat i myten om oss själva som ett så framstående IT-land. Det är sant att vi är ett av världens mest uppkopplade länder, men samtidigt finns ett stort digitalt utanförskap i Sverige. Det är cirka 1,7 miljoner vuxna som inte använder Internet alls, och ytterligare 1,5 miljoner som gör det mycket sporadiskt. Människor med låg inkomst och låg utbildning har betydligt sämre tillgång till ny teknik jämfört med medel- och höginkomsttagare.

Klockan 9.00 fredag den 3 dec träffas ett stort antal företrädare för folkbildning, bibliotek och myndigheter m fl för att underteckna eller med logotyp stödja en samverkan för ökad digital delaktighet. Följ evenemanget via www.iis.se/live och twitter #digidel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar