onsdag 25 september 2013

Om romernas situation

Det var en gång det som inte var : romska sagor
Bagir Kwiek och Monika Hirsch har här samlat sagor Bagir hört som barn. Sagorna kan ge människor kunskap om att vi alla, oavsett nationalitet och religion, är väldigt lika varandra och att vi brottas med samma saker i livet. Att kämpa, att vilja någon väl, förmågan att lyckas och att den som är liten, god och klok ofta vinner både prinsessa och kungarike är saker du kan lära av denna fint illustrerade sagobok.


Lawen Mohtadi: Den dag jag blir fri: en bok om Katarina Taikon 
Katarina Taikon var en talesperson för romernas kamp för lika rättigheter i Sverige. Biografin är en stark livsberättelse om gemenskap, utanförskap och ständiga uppbrott, parad med en oeftergivlig strävan efter personlig självständighet samt intellektuell och konstnärlig frihet. Hennes kamp ledde till en förbättrad situation för romer i folkhemmets segregerade Sverige.
 Läs gärna även hennes egen självbiografi Zigenerska.

Karl-Olov Arnstberg: Svenskar och zigenare

Zigenare eller romer, som de själva föredrar att kalla sig, har under de senaste femtio åren varit en omdiskuterad grupp i det svenska samhället. Från mitten av 1960-talet har romerna varit utsatta för olika typer av samhälleliga åtgärder från myndigheternas sida. Tanken har varit att på olika sätt inlemma dem i det svenska majoritetssamhället. Samtidigt utgör de en kulturell kategori som motvilligt låter sig styras eller assimileras. Detta har bl.a. lett till otaliga konflikter - på olika sociala och samhälleliga plan. 
Boken går att låna på Högskolan Kristianstad. Även de som inte är studenter får låna där, gå bara till receptionen och bli inlagd i systemet!

Bennie Åkerfeldt: Romer

Balkan, Tyskland eller Sverige - samma situation överallt. Bennie ger först en kort bakgrund till förhållandena i respektive land och därefter följer några av författarens personliga möten med romska familjer.
 Boken innehåller också många fina foton.
Hans Caldaras: I betraktarens ögon
Musikern Hans Caldaras berättar om sitt liv och sin uppväxt. Han växte upp i tält och flyttade ständigt runt. Ofta fick romer inte stanna mer än ett par veckor i samma kommun, vilket ledde till dålig skolgång för barnen. Först efter 20 år fick familjen en fast bostad. Musiken blev en väg in i det svenska samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar