torsdag 20 december 2012

La Nizzo


Från Grönköings Veckoblads Årsbok 1987 saxar vi denna klassiker:

 La Nizzo
 (Tomten)
 par Viktorio Rydmonto
 in Transpiranto par Ludoviko Hagwaldo

                                Fimbulnoctürn hat strong klimat, 
                                asterix funkas et brassas.
                                Tutti slafas in isolat
                                tief in las missinassas.
                                Luna traskas la rutt sordin´,
                                snoj lajt´ blanko sür la pin´,
                                dito sür baldakino, 
                                Nizz´ ist nur piggelino.

                               (Midvinternattens köld är hård, 
                                stjärnorna gnistra och glimma. 
                                Alla sova i enslig gård
                                djupt under midnattstimma. 
                                Månen vandrar sin tysta ban, 
                                snön lyser vit på fur och gran,
                                snön lyser vit på taken. 
                                Endast tomten är vaken. )

God Jul!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar