onsdag 2 maj 2012

Pressfrihetsdagen

Pressfrihetsdagen brukar infalla 3 maj varje år. Definitionen av yttrandefrihet "innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser".

Mediekompassen
Mediekompassen för unga
Pressombudsmannen
Committee to protect journalists
PEN International

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar