onsdag 16 januari 2013

Till den goda bokens försvar

Läser Maria Schottenius i DN och  funderar över höstens litteraturutredning "till den goda bokens försvar".
Litteraturutredningen består av två delar - SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare och slutbetänkandet Läsandets kultur SOU 2012:65, som just nu är ute på remiss. De officiella remissinstanserna finns som pdf-fil här, men det går också att lämna in en spontanremiss till Kulturdepartementet innan 1 mars 2013.

Artiklar i frågan från bland andra DN, Svd,  Sydsvenskan, GP.
Läsambassadören Johan Unenge

Läsarnas marknad tar bland annat upp skiftet mellan digital och analog läsning i det förändrade medielandskapet, förändrade läsvanor, skönlitteraturens värde, översättningsmarknaden, bokmarknaden, upphovsrättsfrågor och statistik. Samt ett intressant kapitel om "boken som medium".

Läsandets kultur diskuterar den försämrade läsfärdigheten bland unga, litteraturen i skolan, bok- och tidskriftsmarknadens aktörer, internationellt utbyte och omprioriteringar av litteratur- och tidskriftsstödet, bibliotekens roll och bokhandelns kris.

Bredvidläsning: Rasmus Fleischer: Boken (där han diskuterar skillnaden mellan Babel och Alexandria) och Biblioteket (där han lanserar iden om biblioteket som ett växthus för allmänheter.) Finns att låna på ditt bibliotek.

Så, vad tycker DU?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar