fredag 28 september 2012

I svallvågorna av TioTretton: Bibliotekets svåra val?
Denna vecka har präglats av en debatt om rasistiskt material på bibliotek. Får bibliotek ta bort material från sina samlingar som tydligt signalerar rasistiska åsikter? Tidningen City ringde upp igår och i helgens tidning kan du läsa hur Kristianstad Stadsbibliotek ser på saken (se bilden bredvid).

Det finns inget solklart svar - istället uppmuntrar vi debatten och tycker att frågan är relevant att lyftas. När plockar vi bort media från vår hylla? När är det rätt att bevara något på grund av den historiska kontexten och bakgrunden?

I veckans diskussion handlade det om rasism, diskriminering och exotism. Men det finns material som är sexistiskt, pornografiskt eller våldsamt. Har biblioteket rätt att ha en åsikt och göra en bedömning eller är det upp till dig som besökare?

Vi gör val att inte köpa in material som vi inte tycker är lämpligt. Vi gör ett val att placera Tintin i Kongo i magasinet. Vi tar bort böcker som folk klottrar rasisista åsikter i. Alla val diskuteras. Alla val är inte enkla, men vi måste göra dem. Våra val grundas i vår verksamhet, den uppgift och roll vi har och den målgrupp vi arbetar med.  Vi har arbetar med UNESCO:s folkbiblioteksmanifest och IFLA/FAIFEs policy för bibliotek och intellektuell frihet:
”Bibliotek ska säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster styrs av yrkesmässiga överväganden och inte av politiska, moraliska och religiösa åsikter. Bibliotek skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta sig varje form av censur.”

Alltså: Val och beslut görs - men det är inte alltid enkelt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar