onsdag 14 december 2011

Villkoret för god service är bra bemötande!

Dagens gästbloggare: Qalinle Dayib, medborgarinformatör hos Kristianstads kommuns medborgarkontor.

Många människor söker sig dagligen till olika organisationer för att få ta del av den service som organisationen erbjuder medborgarna. Det kan vara ett bibliotek, apotek, en socialförvaltning eller ett medborgarkontor som man besöker för att få svar på något som man verkligen är intresserad av. Förhoppningarna på hur man kommer att bemötas är hos den servicesökande stora före besöket i organisationen. Oavsett organisation som individen besöker krävs det ett bra bemötande av den servicegivande personalen för att man överhuvudtaget ska kunna prata om god service.

Ett bra bemötande handlar om att samspelet mellan den servicegivande och den servicetagande fungerar friktionsfritt. Det handlar även om den inställning som personerna har till varandra när de möts och hur det kommer till uttryck i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck, tonfall etc.

Frågan som man kan ställa sig är: vilka är kriterierna för ett bra bemötande? Det finns inte ett självklart svar på vad som egentligen är ett bra bemötande. Svaret på frågan kan variera beroende på vem man ställer frågan till. Som människor skiljer sig åt i olika avseenden så kan också svaret om vad som är ett gott bemötande skilja sig! De allmänna villkoren för ett bra bemötande kan vara att vara närvarande i mötet, vara nyfiken på den du möter, visa empati, vara noga med att ha ögonkontakt med den du talar med, se till att du kommunicerar med den du möter och inte informerar! Och tänk på att respektera varje människa och på varje människas rätt till integritet.

Ett gott möte kräver att den servicegivande individen har en skapligt god självbild av vem han eller hon är. Människor som bråkar i det inre, bråkar också i det yttre. Ju mindre insikt individen har i sig själv desto mer kan han eller hon trycka till andra. Ju tryggare personen är desto mer kan han eller hon känna in andra människors känslor och verklighetsbild. Att öka självinsikten är angeläget för att det ska bli de goda möten som många organisationer eftersträver med sina klienter.

Ett gott möte handlar också om kommunikation, vilket innebär att man försöker dela den andres värld en stund. När vi kommunicerar med andra så talar vi med hela kroppen och ibland säger kroppen mer eller andra saker än orden. Vi sänder ut budskap till andra omkring oss med hjälp av blickar, ansiktsuttryck, gester, sättet att stå eller att röra oss, genom tonen i rösten m. m. Man har sagt att det är svårt att ljuga för en blind person därför att en blind litar mer på vår röst än på de ord som vi säger. Ett gott möte är ett möte som leder tankarna vidare. Och det blir det om man bjuder på sig själv och att man bryter de givna ramarna som ibland kan hindra kreativiteten vid mötet. Våga bjuda in människor som tänker annorlunda och våga se deras perspektiv.

Yrket som medborgarinformatör, som jag nu arbetat som i ca 2,5 år, har lärt mig att villkoret för en god service alltid är ett bra bemötande. Bemöter man sina besökare på ett bra sätt blir både du och personen som du möter nöjda med mötet! Jag har också lärt mig att ett gott bemötande inte är vad man får utan vad man upplever att man får!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar