torsdag 27 oktober 2011

Låna en åsikt - låna en människa

På lördag, den 29 oktober mellan klockan 12.00 – 15.00 slår vi ett slag för biblioteket som mötesplats. Då har du möjlighet att låna en livs levande människa på Kristianstad Stadsbibliotek. Meningen är att man ska kunna slå sig ner och samtala med någon som har unika erfarenheter eller ett djupt engagemang i något som man kanske är nyfiken på. Någon som är villig att dela med sig av sina upplevelser och som man kan ställa frågor till.
Lånetiden är max ca 20 min och det hela äger rum på Stadsbiblioteket. Ej hemlån.
Nu på lördag kan du träffa:

Katrin Kisswani, Läkare utan gränser.
Katrin är i grunden anestesisköterska. Under det senaste 1,5 året har hon arbetat inom akutpolen där hon åkt till akuta humanitära katastrofer; översvämning i Filippinerna, konflikt i Yemen jordbävning i Haiti, undernäring i Etiopien och mässlingsutbrotten i Malawi. Hur är det att arbeta i situationer och miljöer som vi knappt kan föreställa oss?

Malin Widerlöv, f.d. missbrukare och uteliggare.
Malin berättar om sina erfarenheter av att sakna ägodelar, väggar och en dörr att stänga om sig. Om att inte kunna tvätta – varken sig själv eller sina kläder, värma sig och sova tryggt.

Paul Seugling, Kock som brinner för Slow Food.
Alla har rätt att dela den dagliga njutningen som mat erbjuder och alla skulle kunna ta ett ansvar för att maten på tallriken är producerad på ett sätt som skyddar den biologiska mångfalden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar