tisdag 2 november 2010

Den skakande kvinnan

Siri Hustvedt, författaren till ”Vad jag älskade” och ”Sorgesång”, har kommit med en ny bok i höst som inte är en roman. Istället får vi följa hennes sökande efter en diagnos på det konstiga sjukdomstillstånd som drabbade henne för några år sedan. När hon skulle hålla ett minnestal till sin fars ära på universitetsområdet i St Olaf College (han var professor vid den norska institutionen där) började hon plötsligt skaka från halsen och neråt. Rösten påverkades inte, så hon lyckades fullfölja talet. Skakningarna återkommer, särskilt när hon talar inför en större publik. Är dessa skakningar kopplade till hennes migränanfall, är de en modern form av hysteri eller är de något helt annat?

Den tvärvetenskapliga resa vi får följa med författaren på blandar filosofi, neurologi, diskussioner om minnet, språket och är dessutom späckad med både historiska och nutida fallbeskrivningar. Det är verkligen en faktabok, men en resonerande sådan och fallbeskrivningarna ger bilder till det teoretiska stoffet. En av de bilder som satte sig hos mig var när hon beskrev två enäggstvillingar som mest var hänvisade till varandra. Det språk de utvecklade blev deras helt egna och innehöll en hel del tecken. När tvillingarna sedan delades lät man den ena tvillingen få normal språklig stimulans från omgivningen medan den andre tvillingen blev hänvisad till sig själv (de växte upp i Sovjet). Den tvilling som fick språkstimulans kunde förhålla sig till sig själv i framtiden och i dåtid, medan den ensamme tvillingen endast kunde tala om sig själv i nutid.

Författaren tar upp hur den västerländska uppdelningen av kropp och själ genomsyrar vår bild av fysiska och psykiska sjukdomar: vi har cancer, men vi är bipolära. Hon menar att det kanske inte alltid är så fruktbart att dela upp vårt jag på detta vis. Själv har hon försonat sig med sin migrän och accepterat den fullt ut. Men precis som de patienter som har hjärnskador där hjärnhalvorna inte kommunicerar fullt ut med varandra och som helt plötsligt inte vill kännas vid till exempel sin vänsterarm, så klarar hon inte av att införliva den skakande kvinnan i sin jagbild. Det här är en mycket intressant och fascinerande bok. Läs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar